Kreowanie marki lidera w administracji publicznej

Studia podyplomowe Kreowanie marki lidera w administracji publicznej skierowane są do:

 • pracowników administracji publicznej rządowej oraz samorządowej a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów oraz dla tych, którzy planują zatrudnienie w administracji publicznej.
 • osób, które:
  • pracują w strukturach jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego
  • pełnią funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
  • przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
  • planują karierę polityczną w samorządzie
  • pracują w biurach promocji
  • chcą rozwijać kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów

Wymagania:

ukończone studia magisterskie lub licencjackie

Cel studiów podyplomowych:

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przywódczych liderów funkcjonujących w sferze publicznej. Zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się z kluczowymi grupami otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (pracownikami, mieszkańcami, liderami opinii, organizacjami, partnerami). Zdobycie umiejętności kreowania własnej marki i wizerunku. Praktyczne zapoznanie się
z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, takimi jak budowanie partnerstw
i współpraca, także międzysektorowa, myśleniem projektowym i sieciowym, współzarządzaniem. Zapoznanie z najnowszymi trendami. Zdobycie praktycznych kompetencji liderskich.
Poznanie
i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania, realizowania i analizowania przeprowadzonych kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi

Czas trwania studiów: 2 semestry

Forma studiów: online

Cena: 3 400 zł
PROGRAM STUDIÓW>>>

design by : LEMONPIXEL.pl