PRZYPOMNIENIE!!! I i II rok - zapisy na przedmioty ogólnouczelniane swobodnego wyboru na rok 2017/2018!!!

PRZYPOMNIENIE!!! I i II rok - zapisy na przedmioty ogólnouczelniane swobodnego wyboru na rok 2017/2018!!!

PRZYPOMNIENIE!!!

Szanowni studenci z dniem 24.03.2017 r. mija termin zapisów na przedmioty ogólnouczelniane!!!

Zgodnie z zasadami wyboru " Studenci, którzy nie dokonali wyboru w przewidzianym czasie zostaną  przyporządkowani do zajęć z przedmiotów do wyboru spośród tych, które zostały uruchomione"

 

UWAGA!!!

STUDENCI I i II ROKU

studia stacjonarne

 

Na stronie internetowej Wydziału, w zakładce ogłoszenia dziekanatu (przy każdym kierunku) umieszczone zostały informacje dotyczące zapisów studentów na przedmioty ogólnouczelniane do wyboru.

Proszę zapoznać się z tymi informacjami i złożyć w Dziekanacie Wydziału formularz zapisów najpóźniej do dnia 24.03.2017 r.

Dodaj opinię Dodaj opinię