KONFERENCJA: DZIECKO W PRZESTRZENIACH EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

KONFERENCJA: DZIECKO W PRZESTRZENIACH EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład Pedagogiki

Pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej w Warszawie

Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona w Bydgoszczy

 

zapraszają na

I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną

Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej

„Od wyobraźni do kreacji”

 

25 kwietnia 2017 roku

 

     Pracownicy Zakładu Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zapraszają do aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom i przestrzeniom bycia, współbycia i stawania się świadomym odbiorcą, współtwórcą i twórcą sztuki w ramach edukacji artystycznej. Organizatorzy pragną zaprosić do szerszej dyskusji na następujące tematy:

1.      Edukacja kulturalna i estetyczna w instytucjach edukacyjnych

2.      Dziecko w świecie kultury – kultura w świecie dziecka.

3.      Sztuka jako nośnik wartości w edukacji dziecka.

4.      Przestrzenie edukacji artystycznej (rodzina, przedszkole, szkoła, domy kultury).

5.      Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczości w ramach edukacji nieformalnej i formalnej.

6.      Twórcze wychowanie i wychowanie do twórczości.

7.      Wychowanie estetyczne w wielostronnym rozwoju dziecka.

8.      Muzyka, plastyka, teatr na różnych szczeblach edukacji.

 

Komitet naukowy konferencji

prof. KPSW dr hab. Maciej Kołodziejski – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Marian Ursel, JM Rektor KPSW w Jeleniej Górze

prof. UZ dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, Uniwersytet Zielonogórski

prof. WSIiE TWP dr hab. Dorota Plucińska, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

prof. PWSZ dr hab. Piotr Baron, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. KPSW dr hab. Mirosław Kowalski, KPSW w Jeleniej Górze

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr Fryderyk Drejer, KPSW w Jeleniej Górze

 

Komitet organizacyjny konferencji

dr Beta Telążka – przewodnicząca

dr Elżbieta Zieja, z-ca przewodniczącej

prof. KPSW dr hab. Maciej Kołodziejski, z-ca przewodniczącej

dr Maria Huchrak

 

Opłatę konferencyjną, wynoszącą 150 PLN, należy wpłacać na konto uczelni do dnia 14 kwietnia 2017 r. z dopiskiem konferencja – dziecko.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

Nr kontaBZ WBK S.A. I/O Jelenia Góra  90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres maciej.kolodziejski@kpswjg.pl  do dnia 14 kwietnia 2017  r.

Uczestnicy konferencji organizują ewentualne noclegi we własnym zakresie.

 

Ramowy program konferencji*

08:00 – 09:00 rejestracja gości(Rektorat KPSW/budynek nr 1)

09:00 – 09:15 powitanie uczestników i gości konferencji (władze KPSW)

09:15 – wprowadzenie w problematykę konferencji (przewodniczący naukowy)

09:15 – 11:30 obrady plenarne część I

dr hab. Mirosław Kisiel

prof. nadzw. dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania

prof. nadzw. dr hab. Piotr Baron

prof. nadzw. dr hab. Ernest Zawada

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – występ artystyczny dzieci i studentów

12:30 – 14:00 obrady plenarne część II

                      prof. nadzw. dr hab. Dorota Plucińska

                      prof. nadzw. dr hab. Maciej Kołodziejski

                      dr Fryderyk Drejer

14:00 – 14:45 obiad

14:45–17:00 obrady panelowe

17:00 – zakończenie konferencji

 

 

*może ulec modyfikacji

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodaj opinię Dodaj opinię