Promocja regionalnego produktu turystycznego

Studia podyplomowe Promocja regionalnego produktu turystycznego skierowane są do:

  • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę
    i umiejętności o branży turystycznej oraz dla tych którzy zamierzają w nich pracować,
  • pracowników zajmujących się branżą turystyczną w strukturach jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego,
  • przedstawicieli przedsiębiorstw publicznych i prywatnych zajmujących się turystyką,
  • pracowników lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój produktu i promocję turystyki w regionie.
  • właścicieli, managerów firm turystycznych, ośrodków wellness, parków rozrywki, biur podróży
    i biur turystycznych, chcących podnieść zarówno standardy swoich usług jak i kwalifikacje zawodowe.
  • a także wszystkich osób chcących rozwijać własną działalność marketingową i projektową w obszarze turystyki, przygotowywać produkty i usługi turystyczne, jak i skutecznie opracowywać strategie marketingowe oraz wizerunkowe dla poszczególnych usług turystycznych jak i miast turystycznych oraz całych regionów.

Wymagania:

ukończone studia magisterskie lub licencjackie

Cel studiów podyplomowych:

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji słuchaczy w zakresie skutecznej promocji produktu turystycznego na poziomie regionalnym i lokalnym. Umiejętności opracowania koncepcji i promocji regionalnych i lokalnych produktów turystycznych. Wypracowanie optymalnej struktury i koordynacja produktów turystycznych. Zdobycie umiejętności tworzenia skutecznych komunikatów o produktach turystycznych adresowanych do kluczowych grup otoczenia (turystów, odwiedzających, liderów opinii, organizacji i mieszkańców). Przekazanie skutecznych zasad promocji regionów i miast atrakcyjnych turystycznie  oraz usług turystycznych. Poznanie i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania i realizowania kampanii marketingowych w turystyce z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. Przebudowa oferty turystycznej w czasach epidemii.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Forma studiów: online

Cena: 3 400 zł

PROGRAM STUDIÓW>>>

design by : LEMONPIXEL.pl