Studia podyplomowe Coaching – Work and Life są dedykowane do osób, które pragną rozpocząć karierę jako coach lub też wykorzystać elementy Coachingu w swojej pracy zawodowej - menedżerowie, przedsiębiorcy, pracownicy działów kadr, HR, sprzedaży.

Studia trwają 2 semestry. Słuchacze realizują program w ciągu 9 miesięcy, spotykając się raz w miesiącu, w układzie dwudniowych sesji. Planowana liczba 162 godzin zajęć dydaktycznych. Forma zaliczenia studiów odbywa się na podstawie egzaminu sprawdzającego wiedzę oraz przygotowaniu projektu sesji coachingowej.

W ramach programu merytorycznego prezentowanych studiów podyplomowych uczestnicy pozyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje w następującym zakresie:

  • Podstaw Coachingu, rozwoju „Work – Life Balance”, zasad pracy coacha, przygotowania i prowadzenia sesji coachingowych indywidualnych i grupowych
  • Rodzajów Coachingu, metod pracy coacha,
  • Innych metod wspierania i motywowania pracowników w ich rozwoju osobistym i kreowania ścieżki kariery oraz ewaluacji rozwoju pracownika
  • Przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, treningu rozwoju osobistego
  • Zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowań w pracy coacha, czy osoby zarządzającej zespołem
  • Doskonalenia warsztatu pracy coacha
  • Wprowadzenia i zastosowania w organizacji zarządzania opartego o elementy Coachingu

Z uwagi na praktyczny i warsztatowy charakter zajęć prowadzonych w oparciu o symulacje sesji coachingowych, warsztaty, trening uczestnik oprócz podstawowych kompetencji coacha, nabywa umiejętności praktyczne.

Słuchacze na zaliczenie przygotowują indywidualny projekt sesji coachingowej, do której przygotowania rozpoczynają od drugiego semestru studiów.

Po zakończeniu kształcenia absolwent ma teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu Coachingu, zrównoważonego „Work Life – Balance”, przygotowania i prowadzenia ścieżek motywowania, rozwoju kompetencji pracowników oraz ich ewaluacji. Absolwent posiada również wiedzę z zakresu samorozwoju, superwizji w zawodzie coacha.

Studia mogą zostać objęte patronatem Izby Coachingu.

 

design by : LEMONPIXEL.pl