Sieć WiFi

na terenie KPSW w Jeleniej Górze

Sieć WiFi jest dostępna dla studentów i pracowników KPSW. Aby móc skorzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sieci Komputerowej KPSW.

Następnie należy wypełnić formularz dostępu do sieci WiFi i złożyć go osobiście w stosownym dla danego studenta lub pracownika dziekanacie. Studenci przy składaniu formularza muszą okazać się dokumentem potwierdzającym, iż są studentami danego wydziału.

Ważne! Dostęp do sieci WiFi aktualny jest w danym roku akademickim, w którym został złożony formularz.


Formularz dostępu do sieci WiFi

Regulamin sieci komputerowej KPSW

Konfiguracja połączenia z siecią WiFi w systemie Windows

Sprawdzanie adresu MAC karty sieciowej w systemie Windows
 
design by : LEMONPIXEL.pl