Komisje wydziałowe

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Koordynator Wydziałowy ds. Jakości Kształenia - Przewodnicząca

dr Elżbieta Zieja - Z-ca Przewodniczącej

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

dr Jacek Trembecki

mgr Ida Wrzesień

mgr Małgorzata Byler

mgr Małgorzata Gorzelak

mgr Maciej Wowk

Sandra Guziak

Cezary Korba

Hubert Łazarewicz

Zarządzenie nr 15/2021 Dziekan WNHiS z dnia 25.10.2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

 dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

 dr Fryderyk Drejer

 mgr Jolanta Brejdak

 mgr Małgorzata Gorzelak

 mgr Maria Silbert-Salabura

 mgr Beata Sosulska-Baran

mgr Beata Rynkiewicz

dr Beata Świątek

Sandra Guziak

Michał Nowak

Szczepan Wilczyński

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

 mgr Ida Wrzesień – Przewodnicząca

 prof. Anna Michońska-Stadnik

 dr Katarzyna Sradomska

 dr Józef Zaprucki

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

 mgr Małgorzata Byler

 mgr Jolanta Ratyńska

 mgr Julita Zaprucka

 Hubert Łazarewicz

 Alicja Budnik

 Honorata Olszewska

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

 dr Paweł Greń

 dr Jacek Trembecki

 mgr Maciej Wowk

 Marta Michalska

 Cezary Korba


Zarządzenie nr 14/2021 Dziekan WNHiS z dnia 25.10.2021 r. w sprawie powołania Zespołów dr Jakości Kształcenia.
 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FINANSÓW I ROZWOJU

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Magdalena Baczyńska- Dziekan WNHiS- przewodnicząca
dr Elżbieta Zieja
dr Jacek Trembecki
mgr Ida Wrzesień

Zarządzenie Dziekana WNHiS nr 16/2021 z dnia 25.10.2021 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego na WNHiS w roku akademickim 2021/2022


 

design by : LEMONPIXEL.pl