Studia podyplomowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych przedstawia ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

 • Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów
 • Socjoterapia ( z uprawnieniami do prowadzenia zajęc specjalistycznych)
 • Języka niemieckiego w kontaktach biznesowych i turystycznych
 • Budowania i promocji marki
 • Kreowania marki lidera w administracji publicznej
 • Kryminalistyki i metod zwalczania przestępczości
 • Oligofrenopedagogiki
 • Promocji regionalnego produktu turystycznego 
 • Zarządzania w turystyce

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia.
 • Kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).
 • Dowód osobisty do wglądu.
 • Oświadczenie kandydata dot. poziomu biegłości językowej (dla kandydatów na studia z języka niemieckiego) druk oświadczenia.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18 (budynek nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 303/304 lub przesłać drogą mailową na adres: dziekanatwnhis@kans.pl. 

Studia trwają 2 lub 3 semestry.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

design by : LEMONPIXEL.pl