O Wydziale

Struktura organizacyjna Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych obejmuje dwa wydziały: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Nauk Medycznych i Technicznych. Studenci studiujący na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych pobierają naukę na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia ze specjalnością filologia angielska, pedagogika oraz od tego roku biznes turystyczny i psychologia.
Baza materialna i dydaktyczna Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze obejmuje część obiektów po byłej Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. Uczelnia posiada teraz, zlokalizowane w jednym miejscu, obiekty tworzące miasteczko akademickie, położone na 12 hektarach zadbanych terenów zielonych. Zakończenie procesu inwestycyjnego architektonicznej adaptacji budynków dydaktycznych (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), pozwoli również na pełne wykorzystanie nowoczesnej biblioteki, kompleksu sal gimnastycznych i basenu. Na terenie campusu uczelni znajdują się także garaże i parkingi dla pracowników oraz parkingi dla studentów. Wszystkie wymienione obiekty znajdują się na terenie wydzielonego, ochranianego campusu KANS, który ma własną niepowtarzalną architekturę zieleni, i w którego skład wchodzą budynki, posiadające unikatowe walory architektoniczne.

Zlokalizowany blisko budynków uczelni (ok. 100 m) akademik "Pod jeleniami" (własność KANS od 2007 r.) zapewnia możliwość zakwaterowania 240 studentów zamiejscowych, w jedno-, i dwuosobowych pokojach oraz w apartamentach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Akademik przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych posiadając platformę umożliwiającą dostanie się na parter, gdzie kwaterowane są osoby niepełnosprawne. W pokojach gościnnych akademika zakwaterowanie mogą znaleźć zamiejscowi wykładowcy. W czasie wakacji studentom i pracownikom zamiejscowym oferowane są, po atrakcyjnych cenach, dłuższe pobyty wraz z rodzinami, chcącymi poznać bliżej Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych oraz Jelenią Górę i jej okolice. Na terenie KANS studenci mogą korzystać z Internetu bezprzewodowego.

Uczelnia prowadzi międzynarodową wymianę studentów. W ramach Programu Erasmus mogą oni wyjeżdżać na stypendia do Liberca, Brna, Dundee (Wielka Brytania), Bambergu, Rotterdamu, Erzurum (Turcja) i Hanau (Niemcy). Dodatkowo każdy student może: uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach, w kołach naukowych, być wybieranym do Senatu KANS, Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, samorządu studenckiego KANS oraz może aktywnie uczestniczyć w życiu Uczelni.

Każdy student spełniający warunki Regulaminu pomocy materialnej może ubiegać się o stypendium: specjalne, socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, za wyniki w sporcie, za wyniki w nauce.
Po ukończeniu studiów, oprócz dyplomu, absolwenci otrzymują suplement, który zawiera pełny opis wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów. Absolwenci Wydziału mogą kontynuować kształcenie II stopnia na uczelniach w kraju i za granicą.

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
design by : LEMONPIXEL.pl