Wydziałowe Koła Naukowe

 

Studenckie Koło Zainteresowań "Radio NaGłos"
opiekun - dr Paweł Greń

Humanistyczne Koło Naukowe "SIMULACRUM"
opiekun - dr Karol Morawski

Koło Naukowe Komunikacji SPołecznej "Twoje koło"
opiekun - dr Jacek Trembecki

Koło Naukowe "Głos Studencki"
opiekun -
dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
                mgr Krzysztof Wojtas


Zarządzenie Dziekana dotyczące zasad działalności kół na WNHiSZarządzenie Dziekana dotyczące zasad działalności kół na WNHiS» [ 27.93 kB ] 

Zasady dotyczące działalności kół na WNHiSZasady dotyczące działalności kół na WNHiS» [ 24.20 kB ] 

Załącznik 1 do Zasad działalności kół na WNHiSZałącznik 1 do Zasad działalności kół na WNHiS» [ 24.12 kB ] 

Załącznik 2a do Zasad działalności kół na WNHiSZałącznik 2a do Zasad działalności kół na WNHiS» [ 19.86 kB ] 

Załącznik 2b do Zasad działalności kół na WNHiSZałącznik 2b do Zasad działalności kół na WNHiS» [ 21.72 kB ] 
design by : LEMONPIXEL.pl