UWAGA STUDENCI I ROCZNIKÓW

Szanowni Państwo,

Przesyłamy dane dostępowe do usługi Office 365 A1 dla studentów KPSW.

Adres logowania do usługi: https://login.microsoftonline.com
Login: nralbumu@student.kpswjg.pl np. 19378@student.kpswjg.pl
Hasło: Cs#PESEL np. Cs#7990602217

Każdy użytkownik usługi Office 365 A1 KPSW zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu usługi Office 365 KPSW który wraz z materiałami informacyjnymi został zamieszczony na stronie głównej KPSW w zakładce Studenci -> E-learning.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z Działem informatycznym KPSW e-mail: it@kpswjg.pl

Dział informatyczny
KPSW w Jeleniej Górzedesign by : LEMONPIXEL.pl