System Zapewniania Jakości Kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Koordynator Wydziałowy ds. Jakości Kształenia - Przewodnicząca

dr Elżbieta Zieja - Z-ca Przewodniczącej

dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

dr Jacek Trembecki

mgr Magdalena Baczyńska

mgr Małgorzata Byler

mgr Małgorzata Gorzelak

mgr Krzysztof Wojtas

Sandra Guziak

Cezary Korba

Joanna Maguda

Daria Mysza

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

 dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

 dr Fryderyk Drejer

 mgr Jolanta Brejdak

 mgr Małgorzata Gorzelak

 mgr Wojciech Łabun

 mgr Beata Sosulska-Baran

 Sandra Guziak

 Piotr Ilnicki

 Karolina Wodecka
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

 mgr Magdalena Baczyńska – Przewodnicząca

 prof. Anna Michońska-Stadnik

 dr Katarzyna Sradomska

 dr Józef Zaprucki

 mgr Ida Wrzesień

 mgr Małgorzata Byler

 mgr Jolanta Ratyńska

 Mateusz Harasim

 Joanna Maguda

 Daria Mysza

 Krzysztof Sobol

 Dawid Wolak

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

 dr Anna Poznańska

 dr Jacek Trembecki

 mgr Krzysztof Wojtas

 Aleksandra Dąbrowska

 Cezary Korba

design by : LEMONPIXEL.pl