Możliwości zatrudnienia


 

Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w toku kształcenia praktycznego pozwolą absolwentowi podjąć pracę w następujących instytucjach:
- przedszkolach i szkołach podstawowych w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
- placówkach kultury,
- instytucjach samorządu lokalnego,
- biurach, w tym biurach tłumaczeń,
- organizacjach turystycznych,
- czasopismach,
- mediach elektronicznych, a także wszędzie tam, gdzie niezbędne są kompetencje filologia w zakresie języka obcego.
 
design by : LEMONPIXEL.pl