Praca dyplomowa

Zasady dyplomowania

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekan WNHiS z dnia 10 maja 2021 r., w sprawie procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na WNHiS w roku akademickim 2020/2021.

Ważne! 

Do dnia 10.06.2021 roku promotor ma obowiązek przesłać do dziekanatu pracę dyplomową studenta w wersji elektronicznej. 
Treść pracy musi zostać zapisana i przesłana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX, Uwaga! pliki należy zapisać według wzoru: kierunek_nazwisko i imię autora pracy_tytuł pracy dyplomowej (np.FA(JB)_Kowalska_Ewa_Wykorzystanie technik relaksacyjnych do redukcji stresu na lekcjach języka angielskiego) wraz z oświadczeniem autora pracy oraz promotora (patrz, dokumenty do pobrania).

Do dnia 10.06.2021 roku student  ma obowiązek przesłać do pracownika dziekanatu swojego kierunku (studenci filologii angielskiej oraz germańskiej na adres: alina.zagorska@kpswjg.pl) podpisane elektronicznie lub własnoręcznie oświadczenie zgody na procedurę antyplagiatową (patrz, dokumenty do pobrania). Plik należy zapisać wg wzorukierunek_nazwisko i imię autora pracy_zgoda na procedurę antyplagiatową (np.FA(JB)_Kowalska_Ewa_zgoda na procedurę antyplagiatową)
 
Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w ramach bezpośredniego kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej (na terenie Uczelni) z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemiologicznego COViD 19. Każdy student otrzyma z dziekanatu informację, o której godzinie ma stawić się na swój egzamin dyplomowy.

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekan WNHiS z dnia 10 maja 2021 r., w sprawie ustalenia terminów egzaminów i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na WNHiS w roku akademickim 2020/2021.

W dniu egzaminu dyplomowego student ma obowiązek przedłożyć komisji egzaminacyjnej:
1 egz. pracy dyplomowej w wersji papierowej, w miękkiej oprawie koloru grafitowego, druk dwustronny wraz z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem autora pracy oraz promotora (promotor złoży podpis na egzaminie dyplomowym). Oświadczenie ma być integralną, ostatnią stoną pracy dyplomowej;
1 egz. pracy dyplomowej na płycie CD. Płytę należy opisać wg wzoru (patrz, dokumenty do pobrania) i złożyć w kopercie B5, z nadrukiem strony tytułowej pracy.  Treść pracy musi zostać zapisana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX, Oba pliki należy zapisać według wzorukierunek_nazwisko i imię autora pracy_tytuł pracy dyplomowej (np.FA(JB)/ FG(JB)_Kowalska_Ewa_Wykorzystanie technik relaksacyjnych do redukcji stresu na lekcjach języka angielskiego).

Do pracy dyplomowej wykonanej w języku obcym (dotyczy studentów filologii angielskiej oraz filologii germańskiej) student załącza streszczenie w języku polskim.

Student, który nie przedłoży pracy dyplomowej w terminie, może złożyć do Dziekana WNHiS swój pisemny wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia 30.09.2021 r. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do dziekanatu WNHiS najpóźniej do dnia 15.06.2021 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Strona tytułowa pracy dyplomowej>>>

 
design by : LEMONPIXEL.pl