Przedmioty

 

Resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

moduł specjlanościowy na kierunku
Pedagogika

 

 

Absolwent zdobędzie  wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przeciwdziałaniu przemocy, poza tym umiejętności w podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Osiągnie to poprzez atrakcyjne przedmioty specjalnościowe:

  • Wybrane aspekty kryminologii
  • Ustawodawstwo społeczne
  • Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji
  • Metodyka resocjalizacji i podstawy działalności służb mundurowych w środowisku otwartym i zamkniętym
  • Procedury interwencji służb mundurowych
  • Procedury interwencji kryzysowej i mediacji
  • Psychologia rozwiązywania konfliktów
  • Metodyka interwencji w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
  • Profilaktyka niedostosowania społecznego

O module specjalnościowym

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl