Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

dr hab. Heine Marek

seminarium licencjackie; pedagogika resocjalizacyjna; kryminologia stosowana; elementy prawa karnego

2.

dr Mirosław Zdulski

metodologia badań społecznych; pedagogika społeczna; podstawy socjologii

3.

dr Drejer Fryderyk

seminarium licencjackie; wstęp do pedagogiki; teoretyczne podstawy wychowania; BHP i ergonomia

4.

dr Dzikomska-Kaczan Anna

teoretyczne podstawy wychowania; pedagogika specjalna

5.

dr Elżbieta Zieja

wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne rodziny dysfunkcjonalnej; profilaktyka niedostosowania społecznego; profilaktyka w szkole; wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne rodziny dysfunkcjonalnej; wstęp do pedagogiki; historia wychowania; pedagogika rodziny; pedagogika opiekuńcza; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

6.

dr Miedzińska Beata

psychologia; pscyhologia rozwojowa i osobowości

7.

dr Morawski Karol

podstawy filozofii, podstawy prawa

8.

dr Rynkiewicz Beata

metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III; dziecko i sztuka; teoretyczne podstawy kształcenia; systemy pedagogiczne; pedagogika opiekuńcza;

9.

dr Świątek Beata

metodyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji penitencjarnej; prawne podstawy resocjalizacji; pedagogika resocjalizacyjna; metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym; patologie społeczne; profilaktyka niedostosowania społecznego

10.

dr Witkowska Celina

pokrzywdzony w prawie karnym; teorie przyczyn i skutków przestępczości; pedagogika penitencjarna; metodyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji penitencjarnej; prewencja przestępczości

11.

mgr Joanna Stajer-Polańska

wykorzystanie zwierząt w słuzbach mundurowych

12.

mgr Kornel Musiał

podstawy socjologii, metodologia badań społecznych

13.

mgr Antoniewska Monika

metodyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach izolacji penitencjarnej; pokrzywdzony w prawie karnym; zagadnienia procesu karnego

14.

mgr Bagrowska Edyta

metodyka terapii uzależnień; wiktymologia

15.

mgr Bebech Olga

język rosyjski

16.

mgr Brejdak Jolanta

profilaktyka niedostosowania społecznego; metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym

17.

mgr Cel Tomasz

język niemiecki

18.

mgr Gorzelak Małgorzata

wspomaganie pedagogiczno-psychologiczne rodziny dysfunkcjonalnej; psychopatologia; mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich; psychologia; psychologia rozwojowa i osobowości

19.

mgr Kasprowicz Ewa

metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III

20.

mgr Kucia Sebastian

metody badań w kryminologii

21.

mgr Łasek-Dowiat Małgorzata

socjoterapia; pedagogika specjalna

22.

mgr Mędrak Marta

język angielski

23.

mgr Sosulska-Baran Beata

zarządzanie ryzykiem w więzieniach; mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich; subkultury młodzieżowe; kryminologia stosowana; prewencja przestępczości; patologie społeczne

24.

mgr Urbański Marek

teorie przyczyn i skutków przestępczości

25.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

26.

mgr Monika Stanaszek

metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej

design by : LEMONPIXEL.pl