Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i Imię

Prowadzony przedmiot

1.

prof. Ursel Marian

literatura powszechna; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; prasoznawstwo

2.

dr hab. Biernacka-Ligięza Ilona

mediatyzacja sfery publicznej; public relations; warsztat kompetencji międzykulturowej; teoria i praktyka reklamy; kreowanie wizerunku w organizacjach pożytku publicznego; media relations; krytyka literacka, filmowa i TV; społeczna odpowiedzialność biznesu; monitoring mediów; kultura języka

3.

dr hab. Szalonka Katarzyna

ekonomia z ekonomiką mediów; content marketing; seminarium licencjackie; komunikacja marketingowa; podstawy marketingu; wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii

4.
 

dr Banaszkiewicz Adam

współczesne stosunki międzynarodowe; podstawy prawa gospodarczego; podstawy prawa; prawo oświatowe; prawo i finansowanie eventów; wstęp do zagadnień prawnych; prawo mediów; wybrane zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej; BHP i ochrona własności intelektualnej ; ochrona własności intelektualnej

5.

dr Greń Paweł

warsztat menedżera projektów medialnych; podstawy warsztatu zawodowego: warsztat radiowy; dziennikarstwo internetowe; techniczne zagadnienia pracy w studiu radiowym; asertywność - trening interpersonalny; teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej; język jako podstawowe narzędzie komunikacji; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo informacyjne; systemy medialne

6.

dr Januszewska Małgorzata

ekonomiczne podstawy zarządzania projektami/podstawy ekonomii; zarządzanie i marketing; zagadnienia prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia; podstawy marketingu

7.

dr Miedzińska Beata

psychologia z psychologia zawodu

8.

dr Morawska Kamila

wprowadzenie do kultury popularnej; nurty współczesnej humanistyki; metodologia badań humanistycznych; filozofia; podstawy filozofii

9.

dr Morawski Karol

etyka zawodowa; filozofia kultury/filozofia polityki; podstawy filozofii; historia mediów; filozofia; podstawy filozofii z etyką zawodu dietetyka

10.

dr Tarasewicz-Gryt Oliwia

retoryka i erystyka; dziennikarskie źródła informacji; efektywna praca w zespole; teoria i praktyka reklamy; media relations; warsztat tekstów użytkowych; język jako podstawowe narzędzie komunikacji; podstawy warsztatu zawodowego: dziennikarstwo publicystyczne; gatunki dziennikarskie; budowanie marki osobistej na rynku pracy - sztuka autoprezentacji; budowanie marki osobistej na rynku pracy - wystąpienia publiczne; budowanie marki osobistej na rynku pracy - efektywna praca w zespole

11.

dr Trembecki Jacek

zarządzanie sytuacją kryzysową; podstawy wiedzy o organizacji i zarządzaniu; zarządzanie projektami; współczesne systemy polityczne w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego; budowanie marki osobistej na rynku pracy - podstawy zarządzania marką; mediacje

12.

dr Zdulski Mirosław

techniki negocjacyjne; metodologia badań społecznych; podstawy socjologii;  metody badań empirycznych; socjologia; pedagogika społeczna; metodologia badań społecznych

13.

mgr Bebech Olga

język rosyjski

14.

mgr Cel Tomasz

język niemiecki

15.

mgr Grobelska Weronika

Język hiszpański

16.

mgr Janke Katarzyna

podstawy warsztatu zawodowego: warsztat TV; techniki autoprezentacji; wystąpienia przed kamerą

17.

mgr Ksiądzyna Rafał

techniki autoprezentacji

18.

mgr Mędrak Marta

język angielski

19.

mgr Wachowicz Monika

język angielski

20.

mgr Wojtas Krzysztof

public relations; zarządzanie promocją; komunikacja społeczna i interpersonalna;

21.

mgr Wowk Maciej

organizacja eventów; warsztat DJ-a z elementami dziennikarstwa muzycznego

22. mgr Kornel Musiał podstawy socjologii, metody badań empirycznych

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl