Egzamin dyplomowy

Zarzadzenie Dziekan Wydziału w sprawie dodatkowego terminu obrony prac licencjackich wraz ze składem komisji  na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2021/2022

WAŻNE!!!
Po złożeniu pracy dyplomowej i dopełnieniu wszystkich formalności, każdy student zostanie poinformowany przez dziekanat o godzinie swojego egzaminu dyplomowego.


Pytania na egzamin dyplomowy 2022 - produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego
Pytania kierunkowe 2022 na egzamin !


 
design by : LEMONPIXEL.pl